Community . Netherlands . Sikhisme De religie van de Sikhs . 2 of 2

Generously contributed by Santokh Singh, NL
(c) Santokh Singh and SikhWomen.com

Voor vrede en verlichting lees de Guru Granth Sahib, seculaire, moderne en universele schrift, volgens de opinie van wereldse geleerden, filosofen en schrijvers
Ik heb de heilige schriften van de grote religiŽn bestudeerd, maar heb nergens anders dezelfde aantrekkingskracht tot het hart en tot de geest kunnen vinden als hier in deze inhoud van de heilige schrift. De leerstellingen van de Guruís zijn compact wat hun lengte betreft en zijn een openbaring van het enorme bereik van het menselijke hart. Tevens variŽren ze van het meest nobele denkbeeld van God tot de erkenning ervan en sterker nog tot de aandrang op de praktische noden van de menselijke natuur. Er is iets eigenaardig modern aan dit heilige boek en ik hield mij daarmee bezig. Totdat ik vernam dat deze in feite betrekkelijk modern is, namelijk vergelijkbaar met de zestiende eeuw, toen ontdekkingsreizigers aan het licht begonnen te brengen dat de aarde, waarop we leven de enige entiteit is, die alleen door willekeurige lijnen in delen verdeeld is die wij zelf gemaakt hebben. Misschien is dit wel het nut van de harmonie, dat volgens mij de bron van kracht is in dit heilige werk. De principes van de Guruís spreken iedere persoon aan, ongeacht of men in een bepaald religie gelooft of niet. Zij spreken voor het menselijk "hart" en de zoekende gedachte.

--- Mevr. Pearl S. Buck, hofdichteres

Sikhisme is een universeel wereldgeloof, een boodschap voor de mensheid. Deze is gewoonweg geÔllustreerd in de teksten van de Guruís. De Sikhs moeten ophouden met de gedachte dat hun geloof een aparte gewone goede religie is. Zij moeten juist beginnen te denken in termen van dat het Sikhisme het geloof van het Nieuwe Tijdperk isÖ. Volgens mij is deze religie, gepreekt door Guru Nanak, inderdaad het geloof van het Nieuwe Tijdperk. Het vervangt volledig en verdringt compleet alle eerdere dispensaties van de oudere religiŽn. De andere religiŽn bevatten de waarheid, maar het Sikhisme bevat deze in volledigheidÖ.
Van alle wereldse heilige schriften geeft de Guru Granth Sahib als enige aan dat er ontelbare werelden en heelalleen, naast die van ons, bestaan. De voorafgaande heilige schriften hielden allen zich alleen bezig met deze wereld en zijn spirituele tegenhanger. Door te impliceren dat zij spraken over andere werelden als gedaan in de Guru Granth Sahib, is het ruimer maken van hun doorzichtige betekenis buiten de context om. De Sikh religie is oprecht het antwoord op de problemen van de moderne mens.

--- Prof. H. L. Bradshaw

Het geloof van de Guru Granth is een universele en praktische religieÖ. Doordat de Sikhs van ouds tegengewerkt zijn, heeft het geloof zich niet in de wereld kunnen verspreiden. De hedendaagse wereld heeft zijn boodschap van vrede en liefde nodig.

 ---Archer

De religieuze toekomst van de mensheid mag wel onbekend zijn; toch kan men een ding voorzien. De levende hooggeplaatste gelovigen zullen elkaar steeds meer beÔnvloeden dan ooit tevoren, in deze dagen van toenemende communicatie tussen alle delen van de wereld en tussen verschillende volkeren. In dit komende religieuze debat zal de Sikh religie en zijn heilig boek, Guru Granth Sahib, iets van speciale waarde te vertellen hebben aan de rest van de wereld.

--- Arnold Toynbee

Puur Sikhisme, als omsloten in Guru Granth Sahib, is ver verwijderd van de Hindoe rituelen en is in staat een aparte plaats in te nemen, zolang de Sikhs hun kenmerkendheid handhaven. Het is ook een geloof dat een beroep kan doen op de westerse gedachte, het is in weze een praktisch geloof. Als we het geloof zouden beoordelen vanuit het pragmatische standpunt, dat een favoriet  uitgangspunt is in sommige quarters, zou het eigenlijk de eerste plaats innemen. Het geloof van de Sikhs is een van de meest interessante van de op dit moment bestaande religiŽn in India, sterker nog misschien wel in de hele wereld.

--- Dorothy Field

Voor Guru Nanak bestond er niet iets als een God voor de Hindoes, een God voor de volgelingen van Christus, een God voor de Mohammedanen en een God voor de buiten Heiden. Voor hem was er slechts ťťn God, niet in de gelijkenis van een mens, zoals Ram en geen schepsel van attributen en passie, zoals Allah, maar ťťn ziel, ondeelbaar, zichzelf in stand houdend, onbegrijpelijk, tijdloos, alles doordringend,Ö. genoemd, maar anders onbeschrijfbaar en in het geheel lieftallig en mooi. Dit idee had Guru Nanak over de schepper en de ondersteuner van de fenomenale wereld. Het was een opvatting, die onmiddellijk alle onbelangrijke verschillen in geloofsbelijding, sekte, dogma en ceremonies teniet deed.
Door het besef van zo een God vallen de complexiteiten van de theologen en de haarkloverij van de dialecticaenen uiteen. Het maakt het (voor)hoofd vrij van diepzinnige gedachten over kleinigheden en het hart wordt vrij voor het uitoefenen van de menselijke sympathieŽn.

--- Frederic Pincot, Engelse geleerde

De Sikhreligie verschilt ten aanzien van de authenticiteit van haar dogmaís van andere grote theologische stelsels. Velen prominente heiligen, die deze wereld gekend heeft, hebben geen een zin van eigen compositie achtergelaten en we weten alleen wat hun boodschap was door middel van tradities of via het schrijven van anderen. We kennen de leer van Socrates alleen uit de geschriften van Plato en Xenophan. Boeddha heeft geen werk van zich achtergelaten. Kungfuzu, bij de Europeanen beter bekend als Confucius heeft ook geen documenten achtergelaten, waarin de details van de principes van zijn morele en sociale systeem te vinden zijn. De stichter van het Christendom zette zijn leerstelling niet in een schriftelijke vorm om. Vandaar dat wij genoodzaakt zijn vertrouwen te hebben in het evangelie van Matheus, Marcus, Lucas, Johannes. De Arabische profeet heeft eveneens niet de hoofdstukken van de Koran geschreven. Zij werden namelijk geschreven of samengesteld door zijn aanhangers en volgelingen. Daarentegen zijn de composities van de Sikh Guruís wel in zijn oorspronkelijke vorm behouden gebleven. We weten uit het handwerk van de Guruís zelf, wat ze ons wilden leren. Zij gebruikten het medium van verzen, die in het algemeen niet te wijzigen zijn door kopieerders. We raken in de loop van de tijd zelfs vertrouwd met de verschillende stijlen ervan.
Geen valse composities of irrelevante dogmaís kunnen daarom zoiets weergeven als gedaan door de Guruís van de Sikhs. Zoals wij hierna zullen zien, zal het heel moeilijk zijn om een religie aan te wijzen dat een betere originaliteit of een uitvoeriger ethische systeem heeft dan het Sikhisme.

      --- Max Arthur Macauliffe, Britse historicus

In het Brahmaans HindoeÔstische, Boeddhistische en Jainistische generaties gaven meesters en commentatoren een nieuwe vorm aan de religiŽn en filosofische doctrines. Soms veranderde zij deze zo extreem dat het originele onherkenbaar werd. Zo ontstonden de zes scholen van de Hindoe filosofie verdeeld in verschillende groeperingen. Hetzelfde proces verdeelde Jainisten en Boeddhisten in verschillende sektes. De geschiedenis van de Islam, evenals van het Christendom, vertoond ook hetzelfde fenomeen van doctrinaire disintegratie. Daarentegen bezwijkt het Sikhisme nooit voor commentatoren; het houdt de erfenis intact, die Guru Nanak achtergelaten heeft. Niemand anders dan een prominente en vooruitziende oprichter kan zulke leerstellingen formuleren, die competent zijn voor eeuwen schokken van politieke en sociale omwentelingen te overleven. Zijn humaniteit is doorzichtig in de verzen die hij schreef. Het verhaal over het leven en de verrichtingen van Guru Nanak heeft geen gelijkenis in de kronieken van dit historische land (India). Het is niet redelijk om hem de voornaamste van de zonen van Punjab(het grondgebied van de Sikhs)te noemen. Hij, Guru Nanak, moet gerekend worden tot de prominentste van de zonen van India. Hij was de stichter van het vooraanstaande geloof van de wereld. Hij plantte een poŽtisch jong boompje die zich ontwikkeld heeft tot een van de belangrijkste literaturen van India. Hij legde het fundament voor broederschap, dat ons nationale erfgoed verrijkt in de strijd tegen religieuze intolerantie, sociale onrechtvaardigheid en weigering van politieke vrijheid.
De geschiedenis moet degene hulden die niet alleen aan God diensten bewezen heeft, maar ook aan zijn land.

     --- Anil Chandra Banerjee, Professor of Guru Nanak Chair, Yadavpur universiteit, West Bengal.

Hoe meer ik in de bladzijden van de Guru Granth Sahib doordring, des te meer ik verliefd op ze wordÖ. Het is ons genoegen om te vernemen wat onze richting op komt, om de zalige muziek te horen in de waarheid die hij song, om een leven te leiden, die geÔnspireerd is door vrijwillige dienstverlening en praktische toewijding, die hij ons leerde. Om deze redenen zullen we altijd verplichtingen hebben tot Guru Nanak en degenen die hem opvolgden.

      --- Duncan Greenless, theoloog uit Amerika


Zoals vermeld, bevat de Guru Granth naast leren van de Sikh Guruís ook leerstellingen van moslim (Farid, Mardana, Bhikkan, Kabir) en Hindoe heiligen (Dhanna pipa, Sain, Surdas, Jaidev, Triochan, Ramanand, etc.) en zelfs de onaanraakbaren volgens het kastenstelsel, zoals Namdev, Ravidas etc..
De behandeling van de onaantastbaren door de hogere arrogante klassen was onbeschrijfelijk vreselijk en onmenselijk, woorden schieten tekort om zoiets te beschrijven. Zij werden bijvoorbeeld niet toegelaten tot de tempels en mochten geen water halen uit de gemeenschappelijke put. Dit is maar een verwaarloosbare fractie van de scŤne. Maar de Sikh Guruís omhelsden deze mensen, aten met ze en namen zelfs hun lieftallige, alomvattende, goddelijke en sublieme leerstellingen op in de Guru Granth Sahib. Dit klassieke heilige boek kan makkelijk een samenvatting van verschillende religiŽn genoemd worden.
Het geschrift bevat geen enkele sprookjesachtige verhalen, alleen maar de waarheid.
De waarheid, die niet verouderd, verdwijnt, vervaagt of weifelt. Dit zal voor de komende generaties voor alle levende wezens dienst doen als een fakkel van waarheid.
Toen Guru Nanak naar Mekka ging, vroegen de kaziís (moslim "priesters") een vraag aan hem: "Nanak, wie is volgens u een beter en oprechter mens, een Hindoe of een Moslim?"
Guru Nanak antwoordde: "zonder nobele daden zullen beiden berouw hebben, dus degene die goede daden doet is beter, ongeacht of de persoon een Moslim of Hindoe is".

Voor vragen, op- of aanmerkingen, suggesties, etc. kunt u schrijven, bellen en/of emaillen naar: GURU NANAK GURDWARA COMIT…, Gerard Doustraat 69, 1072 VL, Amsterdam. Tel: 020-6698819/6700095

Emailadres: Gsingh@econ.vu.nl / Gslail@hotmail.com

 


Translate: FranÁais | Italiano | EspaŮol | PortuguÍs | Deutsch | Japenese | Korean| Simplified Chinese

© 1999-2005 SikhWomen.com | info@sikhwomen.com | Terms of use | Privacy | Support | March 06, 2005

Help support SikhWomen.com