Community . Netherlands . Sikhisme: Een Introductie

Generously contributed by Santokh Singh, NL
(c) Santokh Singh and SikhWomen.com

Harjinder Singh Heule
Santokh Singh

Er zijn langzamerhand genoeg Nederlanders die op straat, of in een Indiaas restaurant, Indiers hebben gezien met tulband en baard. En waarschijnlijk weten ze dat dit Sikhs zijn. Teveel mensen weten niet meer dan dat, en hebben het idee dat Sikhisme een exotische Indiase Godsdienst is. En exotisch zijn we: We zien er 'vreemd' uit, en komen uit 'Verwegistan'. Hoewel......mijn Punjabi vriend woont in Castricum, en ik, Harjinder Singh (of Cornelis Heule) ben een Amsterdammer en woon in Punjab. We zijn verbonden aan het Institute for Sikh Studies, dat onder andere als taak heeft informatie te verstrekken over de leer van Guru Nanak, de stichter van het Sikh geloof. Dit is geen godsdienstig tractaatje, het gaat niet over: Bekeert U, bekeert U, het is informatie, niet meer, niet minder.

De Sikh Gurus

Om mee te beginnen, guru betekent leraar. De man die Ravi Shankar sitar leerde spelen was zijn guru. Maar dit woord wordt vaak gebruikt als aanduiding van godsdienstige leraren, en in die zin waren Mozes, Jezus, Mohammed en Buddha bijvoorbeeld guru's. Guru Nanak was de eerste Sikh Guru, en God openbaarde aan hem de leer zoals door hem en zijn negen opvolgers gepreekt. Deze leer is vastgelegd in verzen, geschreven door 6 van de 10 Sikh Guru's, in de Sikh 'Bijbel' die wij Guru Granth Sahib noemen.

Guru Nanak werd geboren in 1469 in het deel van Punjab dat nu Pakistaans is. De tiende en laatste Guru, Gobind Singh stierf in 1708. Vanaf dat moment beschouwen wij Guru Granth Sahib als onze leraar. De Guru's waren uiteraard naar ons idee heel bijzondere mensen, en Guru Granth Sahib een heel bijzonder boek. De Guru's waren zo dicht bij God, dat zij in staat waren het 'Licht' van God met anderen te delen. Maar het was beslist niet hun bedoeling dat men in plaats van God, nu de Guru's gaat aanbidden. De Guru's zijn de wegwijzers, de richting aangevers. Zij wijzen de weg naar de Guru van de Guru's: God, of Wahe Guru (Schitterende Leraar).

God

Eén God, Ware Naam, de Schepper, Kent geen Angst, Jaagt geen Angst aan, de Tijdeloze, Sterft niet en wordt niet Geboren, Zich zelf Genoeg, Gekend door de Goedheid van de Guru.

Dit is de Mul Mantra, geschreven door Guru Nanak, en je vindt deze mantra aan het begin van Guru Granth Sahib, en wordt herhaald aan het begin van ieder hoofdstuk. Mul betekent wortel, oorsprong. Sikhs geloven dat er maar Eén God is, de god van de Christenen, van Joden, Moslims, is één en de zelfde God. De vele Goden van de Hindu's zijn een illusie, want er is maar een God.

Ware Naam, God's Naam, God's Woord is waar. Het evangelie van Johannes begint met: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En dat komt dan uit bij Jezus: het Woord is vlees geworden. Wij zien dat anders: natuurlijk is Jezus het vleesgeworden Woord, en Guru Nanak, en ook Jan de Groot en Marie de Boer, de mussen de spinnen, kortom de hele schepping is de uitdrukking van Gods Woord. De Schepper, God is de het begin van alles, en hij zal ook aan het eind zijn. Sikhs hebben geen scheppingsverhaal, ook Guru Nanak weet niet hoe dat 'scheppen' gaat.

Kent geen Angst, jaagt geen Angst aan, Niets en niemand is even groot als God, zelfs als God bang zou kunnen zijn, is er niets dat hem bang zou kunnen maken. En God is niet een soort boeman, een boze Vader, of de wrekende God. Guru Gobind Singh zegt: Hij is altijd de bron van de zoetste Nectar.

De Tijdeloze, God was altijd, en zal altijd zijn. Sterft niet, wordt niet geboren, Dit verwijst naar de cyclus van dood en geboorte, een idee dat de meeste Indiase religies gemeen hebben. Zichzelf Genoeg, God heeft zich zelf geschapen, zichzelf 'verlicht'. Gekend door de goedheid van de Guru. En wie is dat? De Guru is God, maar voor de meeste mensen is de leraar een door God geïnspireerde mens, voor sommigen, zoals Guru Nanak, is dat God zelf, maar altijd is God de uiteindelijke leraar.

God is beslist niet een oude man met een lange baard, die in een ruimte woont die hemel heet. God is overal, en God heeft geen lichaam. Of als God een lichaam heeft dan is dat de hele schepping, alle wezens, alle planeten, zonnen, melkwegstelsels etc. God is Alles, Alles is God. God woont in alles en iedereen, Gods Woord (Naam zeggen wij in Punjabi) is in je zelf, en God hoort bij iedereen, van iedere godsdienst of niet-godsdienst. God is geen Sikh, geen Moslim, geen Hindu. God is geen Nederlander of Punjabi. God is geen man en geen vrouw. En God is niet alleen passief aanwezig in zijn schepping, Hij (of Zij, of Het) beinvloedt die schepping.

Hoe dienen wij God

In de Indiase traditie is er altijd een sterke ascetische tendens geweest. Men vondt dat de wereld een illusie was, een droom van de Goden, en dat je de Goden het beste kon dienen, door zo ver mogelijk weg te gaan van die wereld. Heiligen, of zij die daarvoor doorgingen, leefden in woestijnen, bossen of bergen, maar vanaf Guru Nanak keerden de Sikh Guru's zich tegen deze, in hun ogen, nutteloze dienst aan God. God is aanwezig in zijn schepping, God is de schepping. de wereld is geen illusie, maar door God gemaakt. En hoe kunnen we het beste God dienen? God heeft zelf niets nodig, God heeft geen behoefte aan liefde, voedsel, kleding. Maar het is onze opdracht hem overal te zien, in alles en iedereen. En daar dan ook naar te handelen. Sikhs doen op typische Oosterse manier, aan meditatie, wij proberen God altijd in gedachte te houden. Het is heel nuttig om daarvoor 's ochtends, voor dat de drukte en het lawaai van de dag begint, tijd vrij te maken. Maar dit moet samen gaan met practische mystiek, met het zien van God in de junkie, in een aids patient, in Koerdische vluchtelingen, in de mevrouw naast ons die in haar eentje 4 kinderen groot brengt. En we moeten God zien in alle nationaliteiten en huidskleuren. Door de meditatie te verbinden met deze practische meditatie, krijg je het gevoel van éénheid, van God is alles, alles is God.

Een egoist is ver weg van God, en iemand die alleen goed is tegen mensen die goed tegen hem zijn, is misschien op weg in de juiste richting. En het kwaad, de zogenaamde duivel? Dat is het nastreven van je eigen belang, en hoe matelozer je dat doet, hoe verder je van God komt. Het is beslist niet nodig om voortdurend 'goede werken' te doen. Vijftien miljoen moeder Theresa's is erg onpractisch !

Guru schrijft prachtige gedichten over de bruiloft van de ziel met God, over Gods licht dat overal is, over de natuur, het hele universum, waarin je Hem kan vinden. Maar die mystiek gaat samen met een practisch leven, een leven in dienst van anderen.

Het post-moderne ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke, de New-Age religie die alleen de persoonlijke bevrijding preekt, de christelijke kerken waar de dienst aan anderen niet, of niet meer, gezien wordt als de weg naar God, dat alles past niet in de Sikh filosofie. Alleen leven voor een grotere, en duurdere auto, televisie, video en dergelijke maakt echt niet gelukkig. En het is ook niet deugdzaam om arm te zijn, bovendien kan je dan alleen aan je volgende maaltijd denken. Teren op andermans kosten, leven als bedelmonnik, van een uitkering leven als je in staat bent om te werken, van je ouders geld feestvieren terwijl je eigenlijk moet studeren, salaris ontvangen maar er niet, of maar zo'n beetje voor werken, dat zijn allemaal dingen die tegen onze principes zijn. Veel mensen denken dat ze God dienen door iedere zondag met een vroom gezicht vooraan in de Kerk te zitten. Of ze bidden 25 Onze Vaders, lezen vele paginas in de Bijbel, en denken dan dat God onder de indruk is. Gewoon in je werk, in je dagelijks leven, je werk goed doen, zie het als dienstbaar zijn, eerlijk zijn, niet je 'ondergeschikten' afbekken en slijmen naar de baas. Niet meteen lik op stuk geven, beantwoord boosheid eens met vriendelijkheid ! Kijk niet neer op mensen met met minder geld, een andere huidskleur. Heb tijd voor anderen, tijd om te luisteren. En deel je teveel met anderen, teveel geld en te veel tijd.

Hou een ding altijd voor ogen: de ware volgeling van God, ongeacht van welke kerk/moskee/synagoge/tempel, streeft naar vrede met zichzelf, met de wereld, met God, door te werken voor vrede. Peace of Mind is alleen echt, wanneer je werkt aan echte vrede. Echte vrede is meer dan geen oorlog, maar gaat samen met rechtvaardigheid.

Ik heb in mijn leven een aantal mensen ontmoet, waarvan ik nu achteraf begrijp dat zij naar God luisterden, dat zij naar Gods wil leefden. De non in het ziekenhuis, waar ik geboren ben, de gehandicapte (protestante) collega van mijn vader, de tante van mijn vrouw, ook een non, die jaren lang in een kloostercel had geleefd, maar later in een ziekenhuis werkte als verpleeghulp. Alle drie mensen die gelukkig waren, zonder veel geld en luxe, zonder alles wat wij zo nodig vinden voor ons geluk. En de Heeroom van mijn vrouw, die het in de missie tot Aartsbischop van een Afrikaans land had geschopt, die had het duidelijk niet, die was een soort politicus in de Kerk, en niet de dienaar van de mensen. Jezus zei: Wat je voor de minste van de mensen doet, doe je voor mij. Guru Nanak zei: Zie God in alles en iedereen.

Dat betekent niet dat de leer van Jezus en die van de Sikh Gurus het zelfde is. Maar ze zijn wel geïnspireerd door de zelfde God, en dat is te merken. Natuurlijk leefde Jezus in het Midden-Oosten van 2000 jaar geleden, en de Sikh Gurus in de Punjab van vijf tot drie honderd jaar terug. Die verschillen zijn terug te vinden in hun leer. Sikhs hebben het voordeel dat Guru Granth Sahib geschreven is door de Gurus zelf, en niet door de volgelingen, zoals de Bijbel.

Ik heb bijna 4 paginas vol geschreven, en kan zonder enige moeite nog veel meer schrijven, zonder in herhaling te vervallen. Maar dit is denk ik genoeg voor een eerste introductie. Geen uitleg van het waarom van tulband en baard, geen verhaal over de geschiedenis van Punjab tijdens en na de Gurus, geen vertaling van fragmenten uit Guru Granth Sahib, de Sikh bijbel. En ondanks mijn belofte aan het begin, heb ik wel gepreekt. Als je geïnteresseerd bent kun je naar mij schrijven, faxen of een e-mail sturen. Een adres in Nederland waar je informatie over Sikhisme kunt aanvragen vind je ook in dit pamflet.

Harjinder Singh Heule
Santokh Singh

 

 

 

 


Translate: Français | Italiano | Español | Português | Deutsch | Japenese | Korean| Simplified Chinese

© 1999-2005 SikhWomen.com | info@sikhwomen.com | Terms of use | Privacy | Support | March 06, 2005

Help support SikhWomen.com